หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวเด่น > พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-02-03 09:50:31

ข้อควรรู้

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 23 สิงหาคม2560 ภายใต้ พรบ และระเบียบใหม่ หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะมอบอำนาจให้กับผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จะต้องทำคำสั่งมอบอำนาจใหม่ จะใช้คำสั่งมอบอำนาจเดิมไม่ได้นะครับ

                                      ******อย่าพลาดเสนองานใหม่ โดยอ้างคำสั่งเดิมโดยเด็ดขาด********