Home > News > Top news > Public Procurement and Supplies Management Act 2017
Public Procurement and Supplies Management Act 2017

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-02-03 09:50:31

ข้อควรรู้

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 23 สิงหาคม2560 ภายใต้ พรบ และระเบียบใหม่ หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะมอบอำนาจให้กับผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จะต้องทำคำสั่งมอบอำนาจใหม่ จะใช้คำสั่งมอบอำนาจเดิมไม่ได้นะครับ

                                       ******อย่าพลาดเสนองานใหม่ โดยอ้างคำสั่งเดิมโดยเด็ดขาด********