หน้าหลัก > ข่าว > การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ตสน) > การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-17 12:13:17

 ปีงบประมาณ2565  แผนการบริหารความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน .pdf

ปีงบประมาณ2566  แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน2566.pdf