หน้าหลัก > ข่าว > การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ตสน) > การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-29 13:28:18

แผนการบริหารความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน .pdf

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปี2565 (รอบ-6)เดือน.pdf