หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวเด่น > เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-14 09:40:37

https://www.mdes.go.th/service/detail/6650-?fbclid=IwAR22KMO6wXy5l8me2EdE3PDd2GIzR9ue3qlPl8kCqLNqwOZvGcoGi6bCN_g