หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "จัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทย"
"จัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทย"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-05 14:16:02

Google ScholarJULY 2022 (version 14.0) ประกาศผลการจัดอันดับ “จุฬาฯ” ยังอยู่ที่ 1 ประเทศ “สวนสุนันทา” แชมป์เก่าควง “มทร.ธัญบุรี” รั้งที่ 1 ม.ราชภัฏ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ด้าน “ม.รังสิต” ครองเบอร์ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนอีกสมัย

---

การจัดอันดับจะพิจารณาจากการ Citation งานวิจัย ที่อยู่ใน Google Scholar โดย Google Scholar นั้นเป็นอีกบริการหนึ่งของ Google ที่จะให้บริการในการสืบค้นงานเขียน และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความต้องการในการสืบค้นงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นจากงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความในวารสารวิชาการต่างๆ โดยผู้สืบค้นนั้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เหล่านั้นออกมาได้ อาทิ บทความวิชาการ บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ ฯลฯ

https://gooduniversity.net/google-scholar-january-2022/

ขอบคุณข้อมูล : Tui-sakrapee Wadeesirisak