หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบการใช้จ่าย "เงินราชการลับ" "งบลับ" ของหน่วยราชการ
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบการใช้จ่าย "เงินราชการลับ" "งบลับ" ของหน่วยราชการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-08 09:46:57

T_0034งบลับ.PDF