หน้าหลัก > ข่าว > การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ตสน) > รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2)
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-04-07 09:35:17

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2)