หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกรมบัญชีกลาง > กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-04 11:21:48