หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ตรวจสุขภาพ RISK MANAGEMENT องค์กรกันไหม ด้วยเครื่องมือ FERMA : ERM MATURITY
อ้างอิง: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1051739282974206&set=a.496920345122772&type ...
2024-05-20 13:36:28
เสียงแน่...10 สัญญาณล้มเหลวบริหารความเสี่ยงองค์กร
อ้างอิง: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1012509400230528&set=a.496920345122772 ...
2024-04-10 10:23:28
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ปี 2024
อ้างอิง : https://www.facebook.com/groups/iacommunitythailand ...
2024-04-10 10:16:33
ข่าวย้อนหลัง