หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกรมบัญชีกลาง
ข่าวกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผัน กรณีจัดซื้อจัดจ้าง
กรมบัญชีกลางอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผัน กรณีจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการกรณีพิเศษ วันที่ 16 - 18 พ ...
2022-11-15 12:52:58
ข่าวปัจจุบัน