หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ปรับแผน)
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ปรับแผน)  แผนตรวจสอบ-64-ปรับแผน.pdf ...
2021-02-10 13:31:09
ประกาศผลการจัดอันดับ
Google Scholar 2021 จัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏไทยอันดับ 1 "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"ประ ...
2021-01-08 10:56:36
แผนการตรวจสอบภายใน2561
      แผนการตรวจสอบภายใน-2561-ปรับแผน.pdf ...
2018-05-10 10:50:02
กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปี 2560 ค่ะ ...
2018-02-09 11:51:32
ดีเดย์ 27 มี.ค. รับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
"กรมบัญชีกลาง" เตรียมสั่งการส่วนราชการทั่วประเทศเริ่มใช้งานระบบการรับ - จ่ายเงินทางอิเล็กท ...
2018-02-09 11:27:27
มาตรการช้อปช่วยชาติ 2560 ลดหย่อนภาษีได้สุงสุด 15,000 บาท
มาตรการช้อปช่วยชาติ 2560 ลดหย่อนภาษีได้สุงสุด 15,000 บาทคณะรัฐมนตรีมีมติให้ บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าซื ...
2017-11-08 15:09:58
ข่าวปัจจุบัน