หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

"จัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทย"
Google ScholarJULY 2022 (version 14.0) ประกาศผลการจัดอันดับ “จุฬาฯ” ยังอยู่ที่ 1 ประเทศ ...
2022-08-05 14:16:02
วันนี้เอา 4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA
วันนี้เอา 4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA มาฝากครับ1. การถ่ายรูป-ถ่ายคลิป ติดภาพคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยิน ...
2022-06-02 14:17:33
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี.pdfแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565.pdf ...
2022-05-12 13:37:16
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 ปีงบประมาณ2565  แผนการบริหารความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน .pdfปีงบประมาณ2566  แผนบริห ...
2023-01-17 12:13:17
ข่าวปัจจุบัน