ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565 ธันวาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564 กรกฎาคม 2564 กันยายน 2564 กุมภาพันธ์ 2564 ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2560 พฤศจิกายน 2563 พฤษภาคม 2564 มกราคม 2564 มิถุนายน 2564 มีนาคม 2564 สิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนกันยายน 2561 เดือนกันยายน 2562 เดือนกันยายน 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคม 2561 เดือนตุลาคม 2562 เดือนธันวาคม 2560 เดือนธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมกราคม 2561 เดือนมกราคม 2563 เดือนมิถุนายน 2561 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนเมษายน 2561 เดือนเมษายน 2563 เมษายน 2564 เดือนตุลาคม 2563 เดือนมีนาคม 2561
หน้าหลัก > ข่าว > ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมที่ 6 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น
อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ประชุมชี้แจง ...
2018-10-05 11:08:24
กิจกรรมที่ 5 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ปร ...
2018-05-02 11:20:33
กิจกรรมที่ 4 วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 นางสาวพิมชนก แดงโคนา และนางสาวเฉลิมขวัญ แซ่ไหล บุคลากรหน่วยตรวจสอบภ ...
2018-05-02 11:21:30
กิจกรรมที่ 3 วันอังคารที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 12.30 น
11 ก.ย. 2560 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิ ...
2018-05-02 11:21:58
กิจกรรมที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น นางปราณีพร บุญประภาศรี และนางสาวสุธันยา พุทธา &nbs ...
2018-05-02 11:22:17
กิจกรรมที่ 1 วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น
วันพุธที่ 6 ก.ย. 60 เวลา 10.00 น. นายพีร ปัทม์กชกร และนายวรพันธุ์ นิลสำราญจิต บุคลากรหน่วยตรวจสอบภาย ...
2018-05-02 11:22:52
กิจกรรมที่ 13 เวลา 9.00 - 16.00 น
ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมรับฟัง &quo ...
2018-05-02 11:27:01
กิจกรรมที่ 14 เวลา 9.00 - 16.00 น.
วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. นายวรพันธุ์ นิลสำราญจิต บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในเ ...
2018-05-02 11:26:45
กิจกรรมที่ 12 เวลา 13.00 - 1600 น.
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าปิดและเปิดการตรวจสอบรายงานทางการเงิน/ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ตรวจสอบก ...
2018-05-02 11:26:27
กิจกรรมที่ 11 วันที่ 24 ส.ค. 2560 เวลา 13.00 น.
นายพีร ปัทม์กชกร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2 ...
2018-05-02 11:26:07
ข่าวปัจจุบัน