หน้าหลัก > ประกาศ > การพัฒนาตนเอง > เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบโครงการ และการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบโครงการ และการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-19 13:29:49

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 - 17.00 น.  บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบโครงการ และการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  จัดโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา