หน้าหลัก > ประกาศ > การพัฒนาตนเอง > ผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-01 11:03:14

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบ