หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกรมบัญชีกลาง > กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการประชุมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการประชุมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-05-31 14:47:52