หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกรมบัญชีกลาง > การจัดทำกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ปี 2564
การจัดทำกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-29 09:48:43

การจัดทำกฏบัตรของคณะกรรมการ และกฏบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน