หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกรมบัญชีกลาง > แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567
แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-26 10:20:49