หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกรมบัญชีกลาง > กรมบัญชีกลางปรับรอบประมวลผลขึ้นสิทธิข้าราชการให้เร็วขึ้น
กรมบัญชีกลางปรับรอบประมวลผลขึ้นสิทธิข้าราชการให้เร็วขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-11-17 10:03:03

กรมบัญชีกลางปรับรอบประมวลผลขึ้นสิทธิข้าราชการให้เร็วขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในระบบเบิกจ่ายตรงฯ