หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกรมบัญชีกลาง > การรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านระบบกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์
การรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านระบบกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-03 14:57:11

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านระบบกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ให้ครอบคลุมการให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)