หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกรมบัญชีกลาง > กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-22 15:07:16