หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกรมบัญชีกลาง > กรมบัญชีกลางออกแนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือกให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มความคล่องตัว ลดขั้นตอน สะดวก และรวดเร็ว
กรมบัญชีกลางออกแนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือกให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มความคล่องตัว ลดขั้นตอน สะดวก และรวดเร็ว

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-22 09:29:52

แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือกให้หน่วยงานของรัฐ.pdf