หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกรมบัญชีกลาง > กรมบัญชีกลางอนุมัติผ่อนผันกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ
กรมบัญชีกลางอนุมัติผ่อนผันกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-14 14:06:11

กรมบัญชีกลางอนุมัติผ่อนผันกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ