หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกรมบัญชีกลาง > กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-05-06 08:50:50

กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น