หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกรมบัญชีกลาง > การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 112
การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 112

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-10 10:26:21