หน้าหลัก > ประกาศ

แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงาน
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงาน2561.pdfกระบวนการการบริการให้คำปรึก ...
2021-02-23 13:58:28
การจัดการความรู้
ปี 2559  กลุ่มจัดการความรู้2559.pdfปี 2560  สรุปองค์ความรู้ 2560.pdf    &nb ...
2021-11-18 11:03:38
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคำชมเชย
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคำชมเชยPART-1.pdfคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนข้อคิ ...
2021-02-23 13:54:50
ประกาศย้อนหลัง