หน้าหลัก > ประกาศ > กฎบัตร
กฎบัตร

กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 2566
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ-30-พ.ย.-65_0001.pdf ...
2022-12-13 14:54:05
กฎบัตร 2566
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ2566.pdf ...
2022-10-25 10:24:40
กฏบัตร 2565
กฎบัตร-2565.pdf ...
2021-10-06 08:50:35
กฏบัตร 2564
...
2021-02-23 14:41:44
กฎบัตร ปี 2563
ดาวน์โหลดกฎบัตร 2563.pdf ...
2019-10-17 12:52:12
กฏบัตร ปี2562
Download: charter2019.pdf ...
2021-10-06 08:53:54
กฏบัตรงานตรวจสอบภายใน
ปี 2558  กฎบัตรปี_57.pdfปี 2559  กฎบัตรปี_58.pdfปี 2560  กฎบัตรปี_59.pdfปี 2561   ...
2018-08-08 10:23:21
ประกาศปัจจุบัน