หน้าหลัก > ประกาศ

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา 2566-2570
แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา 25662570.pdf ...
2023-01-25 14:59:15
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2566-2570
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2566-2570.pdf ...
2023-01-24 11:02:54
กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยา
กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้อ ...
2023-01-16 10:37:14
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 2566
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ-30-พ.ย.-65_0001.pdf ...
2022-12-13 14:54:05
กรมบัญชีกลางอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผัน กรณีจัดซื้อจัดจ้าง
กรมบัญชีกลางอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผัน กรณีจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการกรณีพิเศษ วันที่ 16 - 18 พ ...
2022-11-15 12:49:07
กฎบัตร 2566
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ2566.pdf ...
2022-10-25 10:24:40
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบโครงการ และการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 - 17.00 น.  บุคลากรหน่ว ...
2022-08-19 13:29:49
ผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยง
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน ...
2022-08-01 11:30:46
ประกาศปัจจุบัน