หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวเด่น > สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จับมือคลินิกกายภาพบำบัด ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง 4 กลุ่มโรค
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จับมือคลินิกกายภาพบำบัด ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง 4 กลุ่มโรค

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-06-22 09:54:47

https://www.nhso.go.th/news/4029?fbclid=IwAR2AJUrzLZsn6NoKiXYDyCWeAUPixCqskr7dvmj7dC4-nLO2_hY_WWHZ4nc