หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกรมบัญชีกลาง > กรมบัญชีกลางปรับลดอัตราค่ารักษาพยาบาลโควิด 19 ให้สอดคล้องกับต้นทุนในปัจจุบันเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปอย่างคุ้มค่า
กรมบัญชีกลางปรับลดอัตราค่ารักษาพยาบาลโควิด 19 ให้สอดคล้องกับต้นทุนในปัจจุบันเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปอย่างคุ้มค่า

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-08 11:37:08