หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลดแผนการตรวจสอบภายใน 2563 part_1.pdfแผนการตรวจสอบภายใน 2563 part_2.pdf ...
2019-10-17 11:09:46
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อควรรู้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 23 สิงหาคม2560 ภายใต้ พรบ และระเบียบใหม่ หากหัวหน้าหน่วย ...
2021-02-03 09:50:31
ข่าวย้อนหลัง