หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เสียงแน่...10 สัญญาณล้มเหลวบริหารความเสี่ยงองค์กร
อ้างอิง: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1012509400230528&set=a.496920345122772 ...
2024-04-10 10:23:28
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ปี 2024
อ้างอิง : https://www.facebook.com/groups/iacommunitythailand ...
2024-04-10 10:16:33
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
อ้างอิง : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1024222542392547&id=100044144316004& ...
2024-04-10 09:35:11
ข่าวย้อนหลัง