หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผู้ป่วย COVID-19 รักษาพยาบาลตามสิทธิ และ UCEP PLUS
สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) คือ สิทธิการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข ...
2022-03-16 14:29:00
การจัดอันดับ Webometrics มกราคม 2022
https://gooduniversity.net/webometrics/ ...
2022-02-02 10:19:22
กรมควบคุมโรค แจงข้อปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน Covid-19
กรมควบคุมโรค แจงข้อปฏิบัติ ก่อน และหลังฉีดวัคซีน Covid-19 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ...
2021-06-04 09:14:01
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564    T_0001.pdf ...
2021-06-04 09:17:00
ข่าวปัจจุบัน