หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน  ...
2022-12-19 14:26:08
แนวทางการดำเนินการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่2565
แนวทางการดำเนินการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่2565   https://www.faceb ...
2022-12-19 14:06:03
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี.pdfแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565.pdf ...
2022-05-12 13:37:16
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 ปีงบประมาณ2565  แผนการบริหารความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน .pdfปีงบประมาณ2566  แผนบริห ...
2023-01-17 12:13:17
ข่าวปัจจุบัน