หน้าหลัก > ประกาศ > การพัฒนาตนเอง > แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-10 14:03:28

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล2564.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร (2564).pdf