หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกรมบัญชีกลาง > กรมบัญชีกลางอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผัน กรณีจัดซื้อจัดจ้าง
กรมบัญชีกลางอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผัน กรณีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-15 12:49:07

กรมบัญชีกลางอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผัน กรณีจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการกรณีพิเศษ วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ในเขตกรุงเทพฯ  นนทบุรี สมุทรปราการ