หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกรมบัญชีกลาง > เรื่องการอัพเดทเวอร์ชั่น โดยระบบ New GFMIS Thai จะเริ่มเปิดระบบให้หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศเริ่มใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
เรื่องการอัพเดทเวอร์ชั่น โดยระบบ New GFMIS Thai จะเริ่มเปิดระบบให้หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศเริ่มใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-24 14:35:34