หน้าหลัก > ประกาศ

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ฉบับที่ ๒)
inetdoc.pdf แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ฉบับที่ ๒) ...
2021-10-12 13:14:49
กรอบคุณธรรม ตรวจสอบภายใน ปี2565
กรอบคุณธรรม-2565.pdf ...
2023-05-26 09:35:56
กฏบัตร 2565
กฎบัตร-2565.pdf ...
2021-10-06 08:50:35
กรมบัญชีกลางอนุมัติผ่อนผันกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ
กรมบัญชีกลางอนุมัติผ่อนผันกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ...
2021-06-14 14:06:11
ประกาศย้อนหลัง