หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

"จัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทย"
Google ScholarJULY 2022 (version 14.0) ประกาศผลการจัดอันดับ “จุฬาฯ” ยังอยู่ที่ 1 ประเทศ ...
2022-08-05 14:16:02
วันนี้เอา 4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA
วันนี้เอา 4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA มาฝากครับ1. การถ่ายรูป-ถ่ายคลิป ติดภาพคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยิน ...
2022-06-02 14:17:33
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อควรรู้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 23 สิงหาคม2560 ภายใต้ พรบ และระเบียบใหม่ หากหัวหน้าหน่วย ...
2021-02-03 09:50:31
ข่าวย้อนหลัง