Home > Event > Fiscal year 2560 > Activities_14
Activities_14

ผู้ดูแลเว็บ admin
30 Aug 17 - 31 Aug 17

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. นายวรพันธุ์ นิลสำราญจิต บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมรับฟัง "โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี" หัวข้อ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ซี ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์