หน้าหลัก > ประกาศ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ-ธ.ค.-2564.pdf ...
2022-04-08 15:37:43
คู่มือการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน
คู่มือการตรวจสอบด้านการดำเนินงานปี64.pdf ...
2022-04-08 15:39:16
คู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด.pdf ...
2022-04-08 15:12:29
คู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2021-11-18 10:30:18
คู่มือการตรวจสอบการเงินและบัญชี
คู่มือการตรวจสอบการเงินและบัญชี.pdf ...
2021-11-18 10:31:45
คู่มือการจัดทำแผนตรวจสอบภายใน
คู่มือการจัดทำแผนตรวจสอบภายใน-ปี-2562.pdf ...
2021-11-18 10:30:44
ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 80
ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 80-2561.pdfข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 80-2561.doc ...
2019-04-24 11:59:20
รายงานมหาวิทยาลัยที่ดีGUR2560
รายงานมหาวิทยาลัยที่ดีGUR2560.pdf ...
2021-11-18 11:03:09
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงาน
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงาน2561.pdfกระบวนการการบริการให้คำปรึก ...
2021-02-23 13:58:28
การจัดการความรู้
ปี 2559  กลุ่มจัดการความรู้2559.pdfปี 2560  สรุปองค์ความรู้ 2560.pdf    &nb ...
2021-11-18 11:03:38
ประกาศย้อนหลัง