หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกรมบัญชีกลาง
ข่าวกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางอนุมัติผ่อนผันกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ
กรมบัญชีกลางอนุมัติผ่อนผันกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ...
2021-06-14 14:06:11
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 81/2563
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 81-2563.doc ...
2020-12-17 12:51:53
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 80/2563
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 80-2563.doc ...
2020-12-17 12:50:48
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 79/2563
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 79-2563.doc ...
2020-12-17 12:50:44
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 78/2563
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 78-2563.doc ...
2020-12-17 12:50:38
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 77/2563
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 77-2563.doc ...
2020-12-17 12:50:31
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 76/2563
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 76-2563.doc ...
2020-12-17 12:57:21
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 75/2563
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 75/2563.doc ...
2020-12-17 12:50:16
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 63/2563
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 63-2563.docข่าวแจกกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 63-2563.pdf ...
2020-06-15 13:58:49
ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 80
ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 80-2561.pdfข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 80-2561.doc ...
2019-04-24 11:59:20
ประกาศย้อนหลัง